SolarPlan

SolarPlan
Kolektory słoneczne płaskie SolarPlan do wspomagania podgrzewu c.w. i c.o.
Kolektory słoneczne FK 26 W, FK 26 K, FK 26 WL i FK 25 R serii SolarPlan nadają się idealnie do montażu na dachu lub do swobodnego ustawienia. Jednym z elementów składowych obu kolektorów wannowych FK 26Wi FK 26 K jest odporna na warunki atmosferyczne wanna wykonana z głębokotłocznej blachy aluminiowej.

System solarny W do podgrzewania wody użytkowej
System solarny W został zaprojektowany do podgrzewania wody użytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych. Może współpracować z solarnymi podgrzewaczami o pojemności 200, 300, 400 lub 500 l. Zawiera komfortowy regulator solarny, zespół pompowy i bezpieczeństwa oraz wszystkie niezbędne części, włączając w to miernik natężenia przepływu.

System solarny WH do podgrzewania wody użytkowej i wspomagania c.o.
- z solarnym podgrzewaczem Kombi
- z centralnym solarnym podgrzewaczem buforowym

Idealny partner dla systemów solarnych – podgrzewacz solarny HydroComfort Podgrzewacz Solarny HydroComfort SSB/SBB ECO do podgrzewu w.u. oraz SBH do wspomagania c.o. oraz w.u.


SolarPlus

SolarPlus


Dwa systemy – więcej możliwości
Oferując próżniowe kolektory rurowe SolarPlus HP i DF firma BRÖTJE oferuje Państwu dwa systemy, które pracują na różnych zasadach – zasadzie Heat-Pipe lub zasadzie przepływu. Który rodzaj kolektorów można polecić do Państwa instalacji solarnej zależy od wielu czynników.

SolarPlus 20/30 z systemem Heat-Pipe
W przypadku zasady Heat-Pipe, zastosowanej w próżniowych kolektorach rurowych SolarPlus HP 20 i 30 firmy BRÖTJE, każda rura ma swój własny obieg. Wypełniający rury Heat-Pipe pod ciśnieniem ciekły nośnik ciepła paruje już przy ok. 25°C i unosi się ku skraplaczowi rury Heat-Pipe, który przekazuje energię bezpośrednio do obiegu solarnego. Skraplająca się woda płynie z powrotem do rury Heat-Pipe i obieg zaczyna się od nowa. Specjalny system ograniczania temperatury w kolektorze stara się o to, aby temperatura w kolektorze wzrastała bardzo wolno wówczas, gdy podgrzewacz solarny jest już maksymalnie naładowany.

SolarPlus DF 20/30 z przepływem bezpośrednim
W przypadku próżniowych kolektorów rurowych SolarPlus DF 20 i DF 30 firmy BRÖTJE, pracujących na zasadzie przepływu bezpośredniego, cały kolektor jest częścią dużego obiegu. Przez każdą z 20 lub 30 rur próżniowych przepływa medium robocze będące nośnikiem ciepła. Pojedyncze rury można przy tym łączyć hydraulicznie oraz równolegle.Wysokowydajny absorber przyjmuje energię słoneczną i dalej odprowadza ją do rury przez którą przepływa ciecz.

Połączenia szeregowe i równoległe
Firma BRÖTJE ofereuje różne warianty kombinacji szeregowego i równoległego łączenia kolektorów. Liczba łączonych kolektorów jest przy tym nieograniczona – choć podczas projektowania instalacji musi być uwzględniona maksymalna, dopuszczalna strata ciśnienia, odpowiednie prowadzenie rurociągu i jego długość oraz inne parametry.

Idealny partner dla systemów solarnych – podgrzewacz solarny HydroComfort Podgrzewacz Solarny HydroComfort SSB/SBB ECO do podgrzewu w.u. oraz SBH do wspomagania c.o. oraz w.u.