Instalacje stalowe to kompletny system rur i kształtek (czarnych i ocynkowanych) o średnicach: Fi ½”, ¾”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7”, 8”   łączonych tradycyjną metodą skręcaną na pastę i pakuły.

Fabryka Łączników Radom S.A. jest największym producentem łączników żeliwnych na rynku krajowym, ich wyroby znajdują się  prawie w każdym polskim domu.

Wykonują ponad 500 asortymentów łączników, złączek i odlewów z żeliwa ciągliwego białego w gatunku W400-5 o wymiarach od 3/8 - 4 cali według PN-EN 10242, ISO 49, DIN 2950.

Wyroby te stosuje się w połączeniach rurowych gwintowych sieci instalacji m.in.: wodociągowych, gazowych, parowych i centralnego ogrzewania, zarówno w obiektach budownictwa mieszkaniowego jak i przemysłowego.

Fabryka Łączników Radom S.A. wytwarza swoje wyroby przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, odnawia systematycznie park maszynowy, rozszerza gamę oferowanych wyrobów.

Wyroby posiadają wymagane aprobaty techniczne i atesty higieniczne.